Praca zamiast walki? Główne nurty życia politycznego pod zaborami

Materiał składa się z sekcji: 

„Wprowadzenie”,  „Konserwatyści, pozytywiści i bunt »niepokornych«”, „Ruch socjalistyczny”, „Ruch ludowy”, „Ruch nacjonalistyczny”, „Zamiast podsumowania".

Materiał zawiera:

3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 4 filmy, 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych, 8 poleceń. 

Bibliografia:

  • Źródło: Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, b.m.w. 1986, s. 68–72.
  • Źródło: Piotr Cywiński, Rodowody niepokornych, Warszawa 1996, s. 30.
  • Źródło: Józef Szujski, fragment publicystyki, [w:] M. Król, Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej Konserwatystów Krakowskich, Warszawa 1982.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida