Prawda i jej religie

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Prawda i jej religie, którego celem jest zapoznanie uczniów z zarysem spojrzenia na zagadnienie prawdy i tolerancji w największych religiach świata (taoizm, islam, buddyzm, hinduizm, chrześcijaństwo). Krótkie przedstawienie podobieństw i różnic między nimi oraz niebezpieczeństw, które powstają przez nadinterpretację pism religijnych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida