„Prawdy żywe” a ludowa moralność w „Balladach i romansach” A. Mickiewicza

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Lekcja dotyczy ballad „Romantyczność” i „Lilije” Adama Mickiewicza. Uczniowie, interpretując utwory, poznają romantyczny światopogląd. Pracują w grupach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.