Prepositions: at, on, in

Schemat przedstawiający użycie przyimków ‘at’, ‘on’ i ‘in’ z określeniami czasowymi.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida