Present perfect – since or for

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test ćwiczy rozróżnienie między użyciem przysłówka „for” i „since” w czasie Present Perfect. Utrwala reguły zastosowania tego czasu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida