Próba wytrzymałości, siły i gibkości – testy

Zestaw materiałów do lekcji wf-u podczas której uczeń pozna próby badające siłę, wytrzymałość i gibkość.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida