Problems of the Earth

Liceum ogólnokształcące i technikum
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz zaplanowany do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji. Celem jest zapoznanie uczniów z problemem wycinania lasów, a także wprowadzenie słownictwa związanego z tym tematem. Uczniowie będą posiadali ogólną wiedzę na temat bezmyślnego wycinania lasów, a także będą umieli wypowiadać się na dany temat z użyciem odpowiednich zwrotów. Ćwiczona jest też umiejętność pisania krótkich rozprawek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida