Problemy i zagrożenia współczesnego świata

Scenariusz dotyczy zajęć na temat największych problemów i zagrożeń dotykających ludzkość.W czasie zajęć uczeń poznaje główne obszary zagrożeń i sposoby reagowania na nie przez człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.