Proces konstruowania nowych wartości

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Nietzsche Fryderyk, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Kraków 2003.
  • Nietzsche Fryderyk, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań 2000.