Strona główna Profilaktyka chorób układu oddechowego
Powrót

Profilaktyka chorób układu oddechowego

W materiale scharakteryzowano czynniki wpływające na stan układu oddechowego, wybrane choroby układu oddechowego oraz zasady ich profilaktyki. Materiał zawiera:

1.Starter, który zawiera zdjęcie dziecka w obecności osoby palącej papierosa, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Czynniki wewnętrzne wpływające na stan układu oddechowego, który zawiera wykres wydolności oddechowej osób wytrenowanych i niewytrenowanych, film z demonstracją oddychania przeponowego, obserwację Porównanie wydajności oddychania płucnego i brzusznego oraz polecenie

3.Rozdział: Czynniki zewnętrzne wpływające na stan układu oddechowego, który zawiera rysunek-infografikę z podziałem zanieczyszczeń powietrza, tabelę Wybrane choroby układu oddechowego i ich profilaktyka oraz polecenie

4.Rozdział: Skutki palenia tytoniu, który zawiera rysunek-infografikę substancji szkodliwych zawartych w dymie papierosowym, galerię rysunków nt. wpływu palenia papierosów na różne narządy w organizmie człowieka oraz polecenie

5.Podsumowanie zawierające 2 polecenia

6.Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: badanie radiologiczne, cyjanowodór, nikotyna, pojemność płuc, spirometria, oddychanie przeponowe, tlenek węgla

7.Zestaw 4 ćwiczeń interaktywnych