Program nauczania języka francuskiego, w sekcjach dwujęzycznych - gimnazjum

Program, w którym uwzględnono:

  • założenia organizacyjno-programowe,
  • warunki realizacji programu, 
  • treści nauczania,
  • informacje o realizacji programu,
  • informacje o kontroli i ocenianiu.

W aneksie dodatkowo zamieszczono 3 scenariusze lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida