Program nauczania zajęć technicznych - II etap edukacyjny

Prezentowany program nauczania zakłada ścisłe powiązanie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Zakłada przede wszystkim analizowanie środowiska technicznego w celu uczestnictwa ucznia w procesie zdobywania informacji. Następnym krokiem staje się samodzielne planowanie przez ucznia i wykonywanie przez niego praktycznych działań/zadań technicznych. Program realizuje zagadnienia zapisane w podstawie programowej uzupełnione informacjami z przedmiotów przyrodniczych oraz dodatkowymi treściami z wiedzy ogólnej. Do przekazywania treści przedmiotowych proponuje się różnorodne sposoby przeprowadzania zajęć, zwłaszcza tzw. metody i techniki aktywizujące.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida