Programu nauczania języka angielskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych

Program, w którym znajduje się opis

  • założeń organizacyjno-programowych, 
  • warunków realizacji programu,
  • celów nauczania,
  • treści nauczania,
  • realizacji programu,
  • kontroli i oceny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida