Programy nauczania z fizyki oraz program zajęć pozalekcyjnych z przyrody i ekologii realizowane w ramach projektu Zainteresowanie uczniów kluczem do sukcesu!

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka
Udostępnij

Materiał zawiera:

  1. Program nauczania z fizyki – gimnazjum (III etap edukacyjny);
  2. Program nauczania z fizyki - szkoła ponadgimnazjalna - zakres podstawowy (IV etap edukacyjny);
  3. Program nauczania z fizyki - szkoła ponadgimnazjalna – zakres rozszerzony (IV etap edukacyjny);
  4. Program nauczania z fizyki - zasadnicza szkoła zawodowa (IV etap edukacyjny);

Program zajęć pozalekcyjnych z przyrody i ekologii - szkoła ponadgimnazjalna (IV etap edukacyjny)