Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych z uwzględnieniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego

Karta pracy przydatna w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika do gimnazjum „Informatyka”

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.