Projektowanie arkuszy kalkulacyjnych z uwzględnieniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego

Materiał zawiera informacje na temat wykorzystania w arkuszu kalkulacyjnym adresowania względnego, adresowania bezwzględnego i adresowania mieszanego.

Materiał zawiera 13 zrzutów ekranu, 10 ćwiczeń, w tym 1 interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida