Projektowanie baz danych w systemie Access

Prezentacja przedstawia podstawowe etapy projektowania baz danych. Omawia sposoby projektowania tabeli, kwerendy i formularza w Microsoft Access.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida