Projektowanie formuł i ich kopiowanie

Materiał pokazuje, w jaki sposób można tworzyć wyrażenia i formuły w arkuszu kalkulacyjnym, zawiera 2 zrzuty ekranu, 4 filmy, 2 ćwiczenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida