Przedmiot etyki

Tablica poglądowa służy do pomocy w realizacji tematu, w którym omawiany jest przedmiot etyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida