Przedsiębiorczość bez tajemnic - program zajęć edukacyjnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych

Szkoła ponadpodstawowa
Podstawy przedsiębiorczości
Udostępnij

W programie przedstawiono szczegółowe cele kształcenia (tzw. efekty kształcenia) w podziale na: wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i psychologiczne. Program zawiera także środki dydaktyczne, które można znaleźć na portalu wiedzy dla nauczycieli Scholaris.

Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida