Przedstawiciele klasycyzmu

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Plastyka
Udostępnij

Tablica przedstawia podział sztuki klasycystycznej oraz wymienia jej przedstawicieli.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.