Przełącznik ręczny

Schemat przedstawia działanie przełącznika ręcznego. Przełącznik ten charakteryzuje się tym, że posiada zazwyczaj dwa położenia „włączony” i „wyłączony”.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida