Przemiany w Polsce i na świecie po upadku komunizmu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Brzeziński, Druga szansa, Warszawa 2008, s. 7.
  • Źródło: Francis Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s. 9.
  • Źródło: Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008, s. 854–855.
  • Źródło: Józef M. Fiszer, Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy, „Biuletyn Analiz i Opinii ISP PAN” 2016, s. 3.
  • Źródło: Stanisław Bieleń, Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 28–29.