Przyciski akcji

Materiał pokazuje, w jaki sposób można wstawić przyciski akcji, formatować przyciski akcji w prezentacji multimedialnej.

Materiał zawiera 18 zrzutów ekranu, 2 filmy, 4 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida