Przyczyny rozwoju dogmatów

Schemat przedstawiający powody, dla których dogmaty są w ciągłym rozwoju, poddane nieustannej reintrepretacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.