Przymioty Boga

Schemat przedstawiający przymioty Boga. Pokazuje przymioty związane z istotą, rozumem i wolą Boga.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida