Przyroda w klimacie śródziemnomorskim

Materiał składa się z sekcji: "1. Rośliny strefy śródziemnomorskiej", "2. Zwierzęta strefy śródziemnomorskiej", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania". W materiale wskazano przystosowania roślin do życia w klimacie śródziemnomorskim;omówiono wpływ człowieka na szatę roślinną nad Morzem Śródziemnym; zaprezentowano gatunki roślin uprawianych w basenie Morza Śródziemnego oraz wybrane dziko żyjące gatunki zwierząt tego regionu.

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 3 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania na dobieranie i wielokrotnego wyboru.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "makia".

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida