Przyroda wokół biegunów

Materiał składa się z sekcji: "1. Życie na lądzie w strefach okołobiegunowych", "2. Życie w zimnych wodach morskich", "Podsumowanie", "Zadania". W materiale opisano środowisko przyrodnicze strefy polarnej Arktyki i Antarktydy.

Materiał zawiera 7 ilustracji przedstawiających zwierzęta lądowe i morskie charakterystyczne dla obszarów polarnych oraz 5 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida