Przysłówki częstotliwości

Uczniowie ćwiczą użycie czasu Present Simple i umiejętność mówienia. Szczególny nacisk położony został na praktyczne zastosowanie przysłówków częstotliwości, używanych w czasie teraźniejszym prostym.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida