Pulpit Windows

W prezentacji omówione są najważniejsze elementy pulpitu w systemie Windows.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.