Punkt, prosta, odcinek

Schemat wyjaśnia pojęcia: punkt, prosta, półprosta, odcinek. Opisano również proste równoległe i prostopadłe. Zagadnienia przedstawione są na schematycznych rysunkach.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida