Pytania do tekstu filozoficznego Nietzschego – określanie problematyki, poglądu, postawy autora

Tekst: Marcin Pełka 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, oprac. Zysk i S-ka, tłum. W. Berent, Poznań 2000.
  • Nietzsche Friedrich, Zmierzch bożyszcz. Czyli jak filozofuje się młotem, oprac. Nadkładem Mortkowicza, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1905.
  • Nietzsche Friedrich, Antychryst, oprac. Zielona Sowa, tłum. L. Staff, Kraków 2005.
  • Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent, Poznań.
  • Nietzsche Friedrich, Ecce homo, tłum. L. Staff, Warszawa 1906.
  • Nietzsche Friedrich, Konieczna ofiara, [w:] tegoż, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski, Kraków 2010.