Radość z przyjścia wiosny w wierszu „Rwanie bzu” Juliana Tuwima

Jest to propozycja lekcjia języka polskiego w klasie szóstej. Zajęcia poświęcone są analizie wiersza Juliana Tuwima „Rwanie bzu”. Wprowadzone zostaje pojęcie neologizmu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.