Razem dla zdrowia

Zestaw materiałów do warsztatu podczas którego uczeń pozna: na czym polega działalność organizacji działających na rzecz zdrowia, cechy dobrego projektu, pojęcie celu, sposoby dokumentowania działań oraz sposoby prezentowania projektu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida