Reakcja kwasu z metalem aktywnym jako metoda otrzymywania soli

Lekcja dotyczy jednej z metod otrzymywania soli. Uczniowie w czasie zajęć nabywają umiejętności zapisu równań reakcji kwasu z aktywnym metalem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida