Reakcja polimeryzacji

Tablica przedstawia definicję reakcji polimeryzacji, a także nazwy substratów i produktów tego typu reakcji. Podaje również przykładowe reakcje otrzymywania polimerów (PE i PVC).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida