Reakcje alkenów

Materiał zawiera przykładową reakcję przyłączania cząsteczki bromu do etenu. Po zapoznaniu się z tą reakcją uczeń powinien samodzielnie spróbować uzupełnić kolejne reakcje: przyłączania cząsteczki chloru i wodoru do alkenów, a także reakcję polimeryzacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida