Strona główna „Rękawiczka” Fryderyka Schillera
Powrót

„Rękawiczka” Fryderyka Schillera

Uczeń opisuje współczesne i dawne rozrywki. Czyta i interpretuje utwór Fryderyka Schillera „Rękawiczka”, ocenia postępowanie bohaterów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.