Relacyjne bazy danych

Prezentacja przedstawia informacje na temat relacyjnych baz danych w systemie MS Access.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida