Renesansowa wizja człowieka

Lekcja podejmuje problematykę renesansowego wizerunku człowieka. W oparciu o analizę wybranych utworów uczniowie tworzą portret reprezentanta odrodzenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.