Strona główna Rewolucja społeczna i gospodarcza na ziemiach Piastów w XIII w.
Powrót

Rewolucja społeczna i gospodarcza na ziemiach Piastów w XIII w.

Materiał składa się z sekcji: „Polska gospodarka w X–XII wieku”, „Nowa gospodarka i nowe społeczeństwo XIII wieku”,  „Lokacje miast”, „Więcej ludzi, więcej języków”, „Żydzi na ziemiach piastowskich”, „Społeczeństwo na ziemiach Piastów”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 3 polecenia 10 ćwiczeń interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: B. Zientara, Konflikty narodowościowe na pograniczu niemiecko-słowiańskim w XIII---XIV w. i ich zasięg społeczny, „Przegląd Historyczny” 1968, s. 203.
  • Źródło: M. Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie – gospodarka – polityka, Wrocław 1980, s. 22.
  • Źródło: Anonima tzw. Galla Kronika polska, oprac. R. Grodecki, Wrocław 2003, s. 9–10.
  • Źródło: Liber fundationis claustri Sance Marie Virginis in Heinrichow, czyli Księga henrykowska, oprac. R. Grodecki, Wrocław 1991. Tekst skrócony i zmodyfikowany.