Strona główna Rodzaje i gatunki literackie
Powrót

Rodzaje i gatunki literackie

Lekcja dotyczy podziału rodzajów i gatunków literackich. Uczeń znając cechy charakterystyczne utworu potrafi go odpowiednio zaklasyfikować .

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.