Rodzaje kątów.

Tablica przydatna jest przy zapoznaniu dzieci z rodzajami kątów w figurach geometrycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida