Rok Matematyki na Pomorzu

Szkoła podstawowa
Matematyka
Fizyka
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Rok Matematyki na Pomorzu (2015) to inicjatywa trzech pomorskich uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego; nie można jednak zapomnieć, że pierwszym pomysłodawcą był prof. dr hab. Andrzej Szczepański – dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Program obchodów Roku Matematyki to efekt pracy ww. pomorskich uczelni, Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.