Strona główna Romantycy a tradycja kulturowa
Powrót

Romantycy a tradycja kulturowa

Szkoła podstawowa IV-VIII
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Język polski
Udostępnij

Podczas lekcji uczniowie utrwalają wiadomości dotyczące twórczości pisarzy romantycznych, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Oceniają dorobek pisarzy romantycznych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.