Rośliny i zwierzęta wybranych krajobrazów

Uczniowie dowiadują się m.in., jak nazywają się pospolite gatunki roślin i zwierząt, uczą się rozróżniać gatunki chronione, a także ćwiczą tworzenie prostych łańcuchów pokarmowych. Ćwiczenie interaktywne - dziecko wybiera odpowiedni pokarm dla zwierzęcia żyjącego w danym ekosystemie. Utrwala wiedzę na temat ekosystemów w charakterystycznych regionach i krajobrazach Polski. Karta pracy - zadaniem dziecka jest uzupełnić luki w tekstach opisujących charakterystyczne regiony w Polsce, zamieszkujące je zwierzęta oraz występujące tam rośliny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida