Równanie wielomianowe dające się sprowadzić do postaci iloczynowej metodą grupowania wyrazów