Równanie wielomianowe dające się sprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączenia wspólnego czynnika przed nawias