„Rozpasana” rewolucja w dramacie Szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zasadnicza część lekcji poświęcona jest analizie dramatu Szewcy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.