Rozumiem fizykę - program nauczania fizyki obejmujący treści nauczania na poziomie rozszerzonym na IV etapie edukacyjnym

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka
Udostępnij

  Program przeznaczony jest dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Pozwala zrealizować treści podstawy programowej w zakresie rozszerzonym. Obejmuje rozwinięcie wszystkich haseł pozwalających na przystąpienie do matury w zakresie rozszerzonym i podjęcie studiów na kierunkach ścisłych, technicznych lub przyrodniczych.

  Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

   Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

   Aplikacje dostępne w
   Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida